BIYOGAZ konusundaki CD' mizi görmek isterseniz burayı tıklayınız

 

 

 

Biyogaz Tesisi Kurulum Kılavuzu
(FAO web sitesindeki aslından tercümedir)

Lylian Rodriguez ve T R Preston

 Tropik Tarım Fonu Üniversitesi
Ekoloji Bölümü, Tarım ve Ormancılık Üniversitesi, 
Thu Duc, Ho Chi Minh City, Vietnam

 

pigs2.jpg (4877 bytes)

pigs4.jpg (5330 bytes)

 

Foto 1. Domuz ahırı temizliği

 

Foto 2. Ahırdan çıkan atık su

pigs3.jpg (6767 bytes)

polu2.jpg (6374 bytes)

 

Foto 3. Kirlilik

 

Foto 4. Metan üretimi (ve hava kirliliği)

trench.jpg (7657 bytes)

 

Foto 5. Toprağın kazılması

 

 

Plastik tüpün hazırlanması

 

 

plastic.jpg (4017 bytes)

plast3.jpg (3744 bytes)

 

Foto 6. Gerekli uzunlukta plastiğin alınması

 

Foto 7. ikinci parçanın aynı boyda kesilmesi

plast4.jpg (3976 bytes)

plast5.jpg (3888 bytes)

 

Foto 8. Bir plastik tüpün, diğerinin içine koyabilmek için kıvrılması 

 

Foto 9. Sağlamlaştırma amacıyla bir plastik tüpün, 
diğerinin içerisine konulması

plast6.jpg (3830 bytes)

Foto 10. Sağlamlaştırma amacıyla bir plastik tüpün, 
diğerinin içerisine konulması

 

 

Biyosindireç yapmak için gerekli malzeme

 

 

mater.jpg (4200 bytes)

 

Foto 11. Plastik biyosindireçi doldurmak için gerekli aletler

 

 

 

Gaz çıkışının kontrol edilmesi

 

 

 

Şekil 1. Gaz çıkışı için gerekli malzeme ve bunların birbirine takılması

 

 

 

 

out1.jpg (3725 bytes)

out2.jpg (3934 bytes)

 

Foto 12. Uzunluğun ölçülmesi

 

Foto 13. Kesilecek yerin işaretlenmesi

out3.jpg (3383 bytes)

out4.jpg (2965 bytes)

 

Foto 14. Plastiğin tutulması

 

Foto 15. Plastiğin tutulması

out5.jpg (3490 bytes)

out6.jpg (2990 bytes)

 

Foto 16. Gaz çıkışı için gerekli materyalin hazırlanması

 

Foto 17. Gaz çıkış deliğinin daraltılması (yapıştırıcı olmadan)

 

 

İçteki borunun sabitlenmesi

 

 

tube1.jpg (3366 bytes)

fold1.jpg (3792 bytes)

 

Foto 18. Borunun yerleştirilmesi

 

Foto 19.Plastiğin ortalanması

fold2.jpg (4100 bytes)

fold3.jpg (4509 bytes)

 

Foto 20.  Tek taraf bitti

 

Foto 21.Takılmaya hazır

tire.jpg (3996 bytes)

tie1.jpg (4643 bytes)

 

Foto 22. Kauçuk bandın kesilmesi

 

Foto 23. Kauçuk bandın boru etrafına sarılması

tie2.jpg (4238 bytes)

 

Foto 24. Plastik örtünün boruyu tam olarak kavrayacak şekilde kapatılması

 

 

 

Plastik tüpün hava ile doldurulması

 

 

close1.jpg (4810 bytes)

close2.jpg (3947 bytes)

 

Foto 25. içerideki borunun girişinin bir plastik torba ile kaplanması

 

Foto 26. Gaz çıkışının plastik torba ile kapatılması

air1.jpg (4135 bytes)

air2.jpg (3985 bytes)

 

Foto 27. Plastiğin tutulması

 

Foto 28. Hava pompalama

air3.jpg (3826 bytes)

air4.jpg (4563 bytes)

 

Foto 29. Tüp dolana kadar hava pompalanması

 

Foto 30. Çıkış borusu için yeterli miktar yer ayırmaya dikkat ederek plastiğin kapatılması

 

 

a

 

Plastik tüpün hazırlanmasında son aşama

 

 

tube2.jpg (3874 bytes)

airB1.jpg (3718 bytes)

 

Foto 31. Çıkış borusunun takılması  (giriş borusunun takılması ile aynı prosedür izlenir)

 

Foto 32. 3 metre uzunluğunda bir plastik tüp eklenmesi

airB2.jpg (3750 bytes)

airB3.jpg (4380 bytes)

 

Foto 33. Çıkış borusuna 3 m uzunluğunda bir plastik tüp takılması

 

Foto 34. Hava pompalama (ellerin pozisyonuna dikkat edin)

airB4.jpg (4212 bytes)

airB5.jpg (4128 bytes)

 

Foto 35. Plastik deponun genişletilmesi

 

Foto 36. 3 metrelik tüpteki havanın, ana tüpe verilmesi amacıyla sıkıştırılması

airB6.jpg (4018 bytes)

full.jpg (3702 bytes)

 

Foto 37.Havanın, ana tüp dolana kadar diğerinden aktarılması

 

Foto 38. Biyosindireç şu an hava dolu

move.jpg (5740 bytes)

place.jpg (5862 bytes)

 

Foto 39. Biyosindireçin taşınması

 

Foto 40. Sindireçin yerine yerleştirilmesi

outB.jpg (4929 bytes)

sticks.jpg (5061 bytes)

 

Foto 41. PVC boru ile gaz çıkışının bağlanması

 

Foto 42. Gazı çıkış deliğine yönlendirmek amaçlı bir aparat

outB2.jpg (6110 bytes)

agua.jpg (5183 bytes)

 

Foto 43. Plastik borunun gaz çıkışına bağlanması

 

Foto 44.Pompa uygun olduğunda su eklenmesi

 

 

Gaz çıkış valfi

 

 

tramp.jpg (4118 bytes)

tramp2.jpg (4135 bytes)

 

Foto 45. Gaz çıkış valfinin yapılmasında kullanılan malzemeler (PVC "T" ve PVC boru, plastik su şişesi, bıçak ve su)

 

Foto 46. Bir delik keserek su ekleme

tramp4.jpg (4195 bytes)

tramp5.jpg (4959 bytes)

 

Foto 47.  PVC boru şişenin içine sokulur ve su yüksekliğini sabitlemek için küçük bir delik açılır.

 

Foto 48.Bir plastik hortum ile gazın çıkış yapacağı PVC boruyu bağlamak

tramp6.jpg (6193 bytes)

tramp7.jpg (6283 bytes)

 

Foto 49.  Gaz çıkış valfinin takılması

 

Foto 50.  PVC "T" nin diğer ucunun, depolanmış gaza ulaşan plastik hortuma bağlanması

 

 

Gaz depolayıcısı

 

 

 

reser1.jpg (3644 bytes)

reser3.jpg (3395 bytes)

 

Foto 51. 3 metrelik plastik tüpün bir ucunun kapatılması

 

Foto 52. Plastik tüpün ucunun kauçuk band ile alıştırılması

reser4.jpg (3430 bytes)

reser5.jpg (3786 bytes)

 

Foto 53. Tüpün bir ucu kapalıdır.

 

Foto 54. PVC "T" borunun 3 metrelik plastik tüpün diğer tarafına takılması ("T" nin bir ucu sindireçten gelen gaza, diğer ucu ocağa bağlıdır)

reser6.jpg (3933 bytes)

reser7.jpg (4029 bytes)

 

Foto 55.  "T" borunun kauçuk bant ile sıkıştırılması.

 

Foto 56. Gaz kaçağını önlemeyeceğine emin olacak şekilde bant sarımının bitirilmesi

reser8.jpg (4475 bytes)

reser9.jpg (5818 bytes)

 

Foto 57.  Depolama haznesinin bitirilmiş hali.

 

Foto 58. Depolama haznesinin çatıya takılması

reser10.jpg (4088 bytes)

 

Foto 59.  Depolama haznesi biyogaz dolu !

 

Gazın mutfağa taşınması

Bu aile kurulumdan 5 gün sonra biyogaz kullanabilmektedir. Taze fermante olmamış gübrenin biyogaz ürettiği süre 21-28 gün arasıdır. Gaz üretim potansiyeli biten gübre boşaltılıp, yerine yenisi konmalıdır. 

cook1.jpg (4499 bytes)

cook2.jpg (4293 bytes)

 

Foto 60. Evin mutfağı. Ocak, depolama haznesinden gelen gazı kullanıyor.

 

Foto 61. Biyogazla yemek pişirmek.

res.jpg (4133 bytes)

lady.jpg (3259 bytes)

 

Foto 62. Gaz basıncını düşürmek için haznenin etrafına bir halka takılabilir.

 

Foto 63. Bir biyosindireçin varlığından en fazla kadınlar mutlu olur.(Vietnamda yemeklerin odun ateşinde yapıldığı düşünülünce)

 

 

Domuz ahırının atık çıkışını, biyosindireç ile kombine etme

 

 

 

canal1.jpg (5747 bytes)

ready1.jpg (4997 bytes)

 

Foto 64. Atığı domuz ahırından biyosindireçe aktaran kanal tuğlalardan yapılır.

 

Foto 65.  Kanal biyosindireç ile birleştirilir.

 

Kanal inşaatının bitirilişi

 

 

clean4.jpg (5822 bytes)

clean2.jpg (5865 bytes)

 

Foto 66. Kanalın bitmiş hali.

 

Foto 67. Biyosindireçin doldurulmuş hali.

 

Sindireçin Korunması

 

fence.jpg (6958 bytes)

ruf.jpg (5895 bytes)

 

Foto 68.Biyosindireçin bulunduğu alanın çitle çevrilmesi.

 

Foto 69.  Biyosindireçi korumak için üzerini böyle örtebilirsiniz.

 

Biyosindireçin bitmiş hali

Artık çevre kirliliği yok

Artık domuz ahırını iki günde bir temizlemek zorunda bırakan kötü koku yok.

Bu aile artık yemek pişirmek için likit gaz satın almaktan kurtuldu. Yaptıkları harcama en geç 12 ay içinde kendini amorti edecek.

Taze gübreyi bir ay içinde çok değerli yanmış çiftlik gübresi yapıyorlar. Bitkisel üretimde verimleri çok artacak.

 

pigs3.jpg (6767 bytes)

clean1.jpg (6371 bytes)

 

Foto 70. Biyosindireç yerleştirilmeden  önce.

 

Foto 71.  Sindireç yerleştirildikten sonra.

pigs4.jpg (5330 bytes)

canal1.jpg (5747 bytes)

 

Foto 72. Biyosindireç yerleştirilmeden önce.

 

Foto 73.   Sindireç yerleştirildikten sonra.

clean3.jpg (6738 bytes)

Foto 74. Bitmiş sistem.

 

 

Eğer yemek pişirmek için yeterli gaz gelmezse ne yapmak gerekir?

Biyosindireç doğru bakım ister. Her gün gübre ve su eklenmelidir. Ancak tüm bunlara rağmen gaz gelmiyorsa şunları kontrol edin:

Kontrol

Hayır

Evet

Sebep

Çözüm

Sindireçin çalışmasına yetecek gübreyi üretecek kadar hayvan var mı ahırda?

X

 

-Hayvanlar satılmış

-Hayvanlar çok küçük

 

Helanın çıkışını sindireçe bağla. 
Sindireçe kuru yapraklar, çay demi,domates patates kabuğu- gibi bitkisel atıklar da atılabilir.

Sindireçte yeterli su var mı?

X

 

 

Su ekle

Gaz kokuyor mu?

 

X

-Gaz bağlantısı kopmuş.
-Mutfakta bir kaçak var.
-Borularda delinmiş.

Mutfaktan sindireçe kadar tüm boruları kontrol et.
Kaçakları kauçuk yapışkan bantla kapat.

Yeterli gaz gelmiyor.

 

X

-Gazı taşıyan borulardan biri çıkmış, kırılmış, zedelenmiş olabilir.

Bozulmuş parçanın yerine yenisini koy.

Gaz çıkış valfinde yeteri kadar su var mı?

X

 

-Buharlaşarak uçma yüzünden su seviyesi düşer ve gaz basıncı düşer.

Düzenli olarak kontrol et ve su ekle.

Sindireçte bolca gaz var ama depolama haznesinde gaz yok.

 

X

-Gaz çıkış deliği su ile tıkanmış.

Sık sık kontrol et. Bu sorunu çözmenin üç yolu var:
1. Eğer su boşaltılabilecek gibi ise boruyu söküp suyu boşalt.
2. PVC boruda bir delik aç, suyu dışarı al ve bantla iyice kapa.
3. Su giderini tesisin en alçak yerine koymaya dikkat et..

Yeteri kadar hızlı yemek pişiremiyor musun?

 

X

-Depolama haznesi içinde yeterli basınç yok.

Depolama haznesinin çevresine, basınç yapacak lastik ip vs gibi bir şey geçir.

Sabah uyandığında depolama haznesine azıcık gaz mı vardı?

 

X

-Depolama haznesinin çevresindeki lastiği çıkarmayı unutmuş olabilirsin.

Depolama haznesini, kolayca müdahale edebileceğin kadar yakına koy.
Mutfakta işini bitirince depolama haznesini kontrol et. Basıncı sağlayan lastiği çıkarmadan uyuma.

Sindireçte bir delik mi var?

 

X

-Bir hayvan girmiş (kuş, fare)

Delik onarılabilecek kadar büyükse, lastik yaması ile yama yap. Delik çok büyükse yeni bir plastik hazırla ve içini doldur. Sindireçi çitle korumayı unutma. Hayvanların girmesini önleyici tedbirler al.

Plastiğin üst katmanı hasar mı görmüş?

 

X

-Suyla ilişkisi olmayan katman kristalleşip parçalanır.

Bu durumda yapılabilecek tek şey 3 veya 4 kat plastik koymaktır. Ya da plastik yılda bir değiştirilebilir.(Bu sorun genelde hava neminin düşük olduğu bölgelerde görülür.) 

Sindireçin bulunduğu çukurda çok fazla toprak mı var?

 

X

-Bu sık görülen bir sorundur. Çok kumlu topraklar, Sindireçin çok çukur bir yere konması ve sürekli sağanak yağışlar bu sorunu yaratır.

En basit çözüm, Sindireçin yerinin doğru saptanmasıdır. Yağmur suyunu uzaklaştırmak için kanallar yap. Çukurun etrafını tuğla ve çimento ile çevir.

Sindireçi çok kalın bir tabaka mı kapladı (kekleşme)?

 

X

Bu sorunun sebebi 11 nolu madde veya çıkış bölgesinde çok yoğun gübre olması olabilir. Bu durum sığır gübresi kullanımında daha sık görülür.  

 Plastik sindireçlerden elde edilen deneyimler göstermektedir ki dış plastik, bu sorundan dolayı 2 veya 4 yılda bir değiştirilmelidir

 

inlet2.jpg (6016 bytes)

Foto 75. Kamboçya'da hela çıkışı her zaman biyosindireçe akar.

cuthos.jpg (7040 bytes)

 

Foto 76. Hortum kıvrılmış. Az önceki tabloda 4 nolu maddede görülen sorun.

 

trawat.jpg (7029 bytes)

 

Foto 77. Valfe su eklenmesi

 

wathos.jpg (7348 bytes)

 

Foto 78. Suyun uzaklaştırılması.Eğer su boşaltılabilecek gibi ise boruyu söküp suyu boşalt. ( 6 nolu maddede 1 nolu çözüm önerisi)

 

pvchol.jpg (4967 bytes) pvchol2.jpg (4860 bytes) pvchol3.jpg (3440 bytes)

Foto 79.PVC boruda bir delik aç, suyu dışarı al ve bantla iyice kapa.( 6 nolu maddede 2 nolu çözüm önerisi)

press.jpg (4123 bytes)

Foto 80. Depolama haznesindeki gaz basıncının arttırılması. (madde 7)

brokpl.jpg (5209 bytes)

Foto 81. Dış plastik katmanı zedelenip yırtılmış (3 yıldan sonra). İç plastik hala sağlam. (madde 10)

 

Biyosindireçin yerleştirilmesi

 

replace.jpg (6506 bytes)

replace1.jpg (6661 bytes)

 

Foto 82. İçeriğin atılması için plastiğin kesilmesi.

 

Foto 83. Birikip çökme ve sindireçe toprak girmesinden doğan tabakalar. (3 yıl sonu). Aslında plastikte iyi durumdaydı ve bu sorun olmasa değiştirmek gerekmeyecekti.

replace2.jpg (7237 bytes)

replace3.jpg (7267 bytes)


Foto 84.  Tüm içerik alındıktan sonra sindireçin görünüşü.

Foto 85. Çukurun bir ucundan plastiğin çekilmesi.

replace4.jpg (5795 bytes)

replace5.jpg (6443 bytes)

 

Foto 86.  Bozulmuş gaz çıkış borusunun değiştirilmesi.

 

Foto 87. İç ve dış tarafta bulunan, yıpranmış borunun çıkarılması.

replace6.jpg (6896 bytes)

 

Foto 88. Çukurun düzeltilmeye başlanması. 

 

Önceden yapılan hataların düzeltimesi

 

renew2.jpg (4147 bytes)

renew3.jpg (4010 bytes)

 

Foto 89. Küçük bir tuğla duvar, biyosindireçinize yağmur suyu ve toprağın girmesini önleyecektir.

 

Foto 90. Çimento ve toprak karışımı ileçukurun duvarlarının üst kısmı sıvanır.

inlet2.jpg (7308 bytes)

renew1.jpg (6885 bytes)

 

Foto 91. Çukurun içinin kum dolmasını önlemek amacıyla bir sistem kurun.

Foto 92. Yağmur suyunu uzaklaştırmak için bir sistem kurun.

 

Değişik sistemlerde kullanılan biyogaz

Kolombiya, Cauca Vadisi, Jamundi'deki "Pozo Verde" çiftliğinde, 100 dişi damızlık domuz (bu da yavrularıyla yılda toplam1000  domuz  demektir), 100 melez (Holstein*Zebu) sığır ve 20 bufalo vardır.Her biri 100 m³ lük iki biyosindireç gaz üretmektedir. Bu durumda bir dual dizel jeneratörün motorunu çalıştıracak ve 20 adet yeni doğan domuz yavrusu bölmesini ısıtacak kadar gaz elde edilmektedir.

 

rescam.jpg (11494 bytes)

usesma.jpg (3620 bytes)


Foto 93. Depolama haznesi, Kamboçya'daki uygulamada dikey olarak yerleştirilmiştir.

 

Foto 94. Küçük bir çiftlikte gaz, tüm ailenin mutfak gazını karşılar.

uslab1.jpg (4701 bytes)

uslab2.jpg (4047 bytes)


Foto 95.  UTA laboratuarında biyogaz depolayan depolama hazneleri.

Foto 96. Yem (protein) analizi yapmak amaçlı kullanılan biyogaz.

pozov2.jpg (6957 bytes)

pozov3.jpg (6294 bytes)

 

Foto 97. Kolombiya, Jamundi, "Pozo Verde" çiftliğinde 100 dişi domuz (toplam yıllık 1000 domuz) un gübresini işlemek amacıyla plastik biyosindireç kullanımı.

 

Foto 98. "Pozo Verde" çiftliğindedizel jeneratör motoruna biyogaz sağlayan büyük bir depolama haznesi.

hitpv2.jpg (3842 bytes)


Foto 99.  "Pozo Verde" çiftliğinde domuz yavrularını ısıtma amaçlı biyogaz kullanımı.

 

Fotoğraflar: Lylian Rodríguez 

 

 

  • İngilizce aslından özet ve tercümedir. Tercüme, uzmanımız H. Ozan Erzincanlı tarafından yapılmıştır.

  • Biyogaz Hakkında Soru Cevapları görüp detaylı bilgi edinmek isterseniz tıklayınız

  • Şu an biyogaz hakkında Türkiye' de bulunan en geniş bilgi kaynağı olan biyogaz CD'lerini sizlere sunuyoruz. CD hakkında daha geniş bilgi için tıklayın...

 

   Ürünlerimiz

Biyodizel | Biyogaz | Organik Tarım | Saman | Plan-Proje 181  | Plan-Proje 553
Topraksız Tarım  | Eurepgap

 

anasayfa  |   bize ulaşın

tar-get@tarimsal.com


Kaynaklar

Anthony W B 1971 Feeding value of cattle manure for cattle. Journal Animal Science. 30:274

Botero R and Preston T R 1986 Low-cost biodigester for production of fuel and fertilizer from manure (spanish). Mimeograf. CIPAV, Cali, Colombia, pp1-20.

Bui Xuan An, Ngo an Man, Duong Nguyen Khang, Nguyen Duc Anh and Preston T R 1994 Installation and performance of low-cost polyethylene tube biodigesters on small-scale farms in Vietnam. In: Proceedings of National Seminar- workshop "Sustainable Livestock Production On Local Feed Resources" (Editors: T R Preston, Le Viet Ly, Luu Trong Hieu and Brian Ogle) Ho Chi Minh City, November 22 - 27, 1993 pp: 81-90

Bui Xuan An and Preston T R 1995 Low-cost polyethylene tube biodigesters on small scale farms in Vietnam. Electronic Procedings 2nd Intl. Conference on Increasing Animal Production with Local Resources, Zhanjiang, China, p. 11.

Bui Xuan An, Preston T R and Dolberg F 1997 The introduction of low-cost polyethylene tube biodigesters on small scale farms in Vietnam. Livestock Research for Rural Developement (9) 2: http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd9/2/an92

Bui Xuan An, Rodriguez Lylian, Sarwatt S V, Preston T R and Dolberg F 1997 Installation and performance of low-cost polyethylene tube biodigesters on small-scale farms. World Animal Review (88) 1:38-47

Chater S 1986 New biogas digester for African small holders. ILCA Newsletter 1986, 5:4.

Dolberg F 1993 Transfer of sustainable technologies in Vietnam. Development of Sustainable Livestock Technologies for Ecologically Fragile Zones in The Tropics. SIDA MSc course in sustainable livestock production systems. Report.

Khan S R 1996 Low cost biodigesters. Programme for Research on Poverty Alleviation, Grameen Trust Report, Feb-1996.

Marchaim U 1992 Biogas processes for sustainable development. FAO Agricultural Services Bulletin 95 pp: 232

Muller Z 1980 Feed from animal wastes: state of knowledge. FAO Animal Production and Health Paper. No. 18. FAO; Rome

Nystrom Maria 1988 Kitchen and stove: the selection of technology and design. Lund University, Sweden pp: 136

Pound B, Bordas F and Preston T R 1981 Characteristics of production and function of a 15 cubic metre Red-Mud PVC biogas digester. Tropical Animal Production 6:146-153 (http:/www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGA/AGAP/FRG/Welcome.htm)

Rodríguez Lylian, Preston T R and Dolberg F 1996 Participatory Rural Development:"Experiences in Binh Dien and Xuan Loc villages in Central Vietnam". Livestock Research for Rural Development Volume 8, Number 2: 1-39

Sarwatt S V, Lekule F P and Preston T R 1995 Biodigesters as means for introducing appropriate technologies to poor farmers in Tanzania. Electronic Proceedings. 2nd Intl. Conference on Increasing Animal Production with Local Resources, Zhanjiang, China, p.6.

Soeurn Than 1994 Low cost biodigesters in Cambodia. In: Proceedings of National Seminar- workshop "Sustainable Livestock Production On Local Feed Resources" (Editors: T R Preston, Le Viet Ly, Luu Trong Hieu and Brian Ogle) Ho Chi Minh City, November 22 - 27, 1993 pp: 81-90

Solarte A 1995 Sustainable livestock systems based on local resources: CIPAVs experiences. Electronic Proc. 2nd Intl. Conference on Increasing Animal Production with Local Resources, Zhanjiang, China, p.2

biyogaz, tarimsal, ara, biogas, biyogas, bio gas, biyo gaz, tar-get, biyogaz CD

hermes replica, celine handbags, replica designer handbags, canada goose outlet toronto factory, Canada Goose sale Canada Goose online Canada Goose bomber louis vuitton outlet store online bags azaadsource.com celine Cheap woolrich moncler ski homme ¨C moncler ski prix hermes birkin outlet celine replica prada handbags outlet canada goose parka celine tote bags canada goose vest sale prada bags hermes belt replica trong>Canada Goose online