29.07.2008

Türkiye ve Dünya' da Elma Üretimi

Bu çalışmada, Türk tarımında önemli yer tutan elma üretiminin Türkiye ve Dünya ile karşılaştırmalı durumunu; Türkiye ve Dünya' da elma üretiminin gelişimini FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerini kullanarak irdelemeye çalıştım.

1) Türkiye

1A) Türkiye' de Elma Üretimi (1948-1984)

Türkiye' de elma üretimi 1948 yılında 109.000 ton idi. 1984 yılına kadar bu miktar yaklaşık 10 kat artarak 1.900.000 ton seviyesine yükseldi.

Konu ile ilgili FAO kaynaklarından alınan grafik aşağıdadır:

Grafik 1: 1948-1984 Türkiye elma üretimi (kaynak: http://www.fao.org Erişim: 29.07.2008)

1B) Türkiye' de Elma Üretimi (1987-2007)

  Elma - Apples    

 

 

 

 

 

Yandaki tabloda 1987-2007 yılı arası veriler mevcut. Meyve veren ağaç sayısı 30.000.000 ' dan 36.444.000 adete yükselmiş.

Yükselişin özellikle son 4 yılda olduğu görülüyor. Üretim ise her ne kadar 2003 yılında azami seviye olan 2.600.000 ton seviyesine çıkmış olsa da son 3 yılın yıllık üretim ortalaması 2.224.000 ton.

İlk 3 yıl üretim ortalaması ise1.827.000 ton.

Buna göre son 20 yılda Türkiye' de elma üretimi 397.000 ton ile % 22 oranında artmıştır.

Elma ağacı başına verim, 20 yıl ortalaması 66,9 kg' dır.

           
           
  Ağaç sayısı      
  Number of trees      
  (Bin-Thousand) Üretim Ağaç  
  Meyve Meyve (Ton) Başına  
  veren vermeyen Production Verim  
  Bearing Non bearing (Tons) (kg)*  
           
             
1987    30 852  9 083 1 680 000 54,45  
1988    31 200  8 580 1 950 000 62,50  
1989    31 200  8 800 1 850 000 59,29  
1990    31 500  8 150 1 900 000 60,32  
1991    31 840  7 611 1 900 000 59,67  
1992    31 470  7 115 2 100 000 66,73  
1993    31 700  6 605 2 080 000 65,62  
1994    31 587  6 471 2 095 000 66,32  
1995    32 530  6 080 2 100 000 64,56  
1996    32 135  6 085 2 200 000 68,46  
1997    32 125  5 900 2 550 000 79,38  
1998    31 970  6 030 2 450 000 76,63  
1999    32 080  5 850 2 500 000 77,93  
2000    32 300  6 080 2 400 000 74,30  
2001    32 550  6 080 2 450 000 75,27  
2002    33 000  6 300 2 200 000 66,67  
2003    35 000  7 100 2 600 000 74,29  
2004    35 500  6 900 2 100 000 59,15  
2005    36 294  7 005 2 570 000 70,81  
2006    36 444  7 803 2 002 033 54,93  

Tablo 1: 1987-2007 yılları arası Türkiye elma üretimi ve ağaç sayıları (kaynak: http://www.tuik.gov.tr Erişim: 29.07.2008)

* Ağaç başına verim, yazar tarafından hesaplanarak eklenmiştir.

2) Dünya

2A) Dünya' da Elma Üretimi (1948-1984)

Dünya elma üretimi 1948 yılında 14.500.000 ton idi. 1984 yılına kadar bu miktar yaklaşık 3 kat artarak 40.000.000 ton seviyesine yükseldi.

Konu ile ilgili FAO kaynaklarından alınan grafik aşağıdadır:

2B) Dünya Elma Üretimi (1987-2007)

Yıllar Üretim / ton  
1987 38.463.026 Yandaki tabloya göre dünya elma üretimi 1987 yılından 2007 yılına kadar düzenli olarak artmıştır.

İlk 3 yıl üretim ortalaması 41.205.000 ton.

Son 3 yıl üretim ortalaması 62.815.000 ton.

Buna göre son 20 yılda Dünya' da elma üretimi 21.609.000 ton ile % 52 oranında artmıştır.

1988 42.688.733
1989 42.464.431
1990 41.058.262
1991 36.779.624
1992 46.811.709
1993 49.191.700
1994 48.360.019
1995 50.330.836
1996 56.298.075
1997 57.491.649
1998 56.668.215
1999 57.912.083
2000 59.049.786
2001 57.555.254
2002 55.892.052
2003 58.396.188
2004 62.612.435
2005 62.026.948
2006 63.804.534

Tablo 2: 1987-2007 yılları arası Dünya elma üretimi (kaynak: http://faostat.fao.org Erişim: 29.07.2008)

3) Ülkelere Göre Elma Üretimi Dünya Sıralaması

Ülkelere göre elma üretimi dünya sıralaması aşağıdadır. Buna göre Türkiye 1961 yılında 17' inci; 1987 yılında 6' ıncı ve 2005 yılında 3' üncü sıradadır.

  1961     1987     2005
1
ABD 2.584.000  
1
SSCB 5.442.000  
1
Çin 25.006.500
2
İtalya 2.167.000  
2
ABD 4.872.600  
2
ABD 4.254.290
3
Fransa 2.142.000  
3
Çin 4.281.288  
3
Türkiye 2.550.000
4
SSCB 1.744.000  
4
Fransa 2.388.000  
4
Iran 2.400.000
5
Japonya 955.400  
5
İtalya 2.235.950  
5
İtalya 2.194.875
6
Almanya 851.000  
6
Türkiye 1.680.000  
6
Fransa 2.123.000
7
Avusturya 456.000  
7
Almanya 1.592.954  
7
Polonya 2.050.000
8
Arjantin 415.000  
8
Iran 1.238.119  
8
Rusya 2.050.000
9
İspanya 385.500  
9
Arjantin 1.074.600  
9
Almanya 1.600.000
10
Macaristan 349.500  
10
Macaristan 1.064.414  
10
Hindistan 1.470.000
11
Yugoslavya 343.000  
11
İspanya 1.043.000  
11
Şili 1.350.000
12
İngiltere 339.000  
12
Japonya 997.900  
12
Arjantin 1.262.440
13
Kanada 337.226  
13
Hindistan 861.404  
13
Japonya 870.000
14
Avustralya 295.034  
14
Kore (Kuzey) 625.000  
14
Brezilya 843.919
15
Hollanda 292.000  
15
Romanya 594.200  
15
İspanya 797.700
16
Polonya 285.000  
16
Şili 580.000  
16
Güney Afrika 778.630
17
Türkiye 283.000  
17
Kore (Güney) 556.160  
17
Macaristan 720.000
18
Bulgaristan 272.703  
18
Polonya 504.428  
18
Ukrayna 700.000
19 İsviçre 269.800  
19
Meksika 502.849  
19
Kore (Kuzey) 669.000
20 Yunanistan 196.000  
20
Kanada 490.050  
20
Mısır 550.000

Tablo 3: 1961-1987-2005 yılları Dünya elma üretimi ülkeler sıralaması (kaynak: http://faostat.fao.org Erişim: 29.07.2008)

4) Sonuç ve Yorum

Türkiye son 50 yıl içerisinde elma üretimini en az 20 kat arttırarak 2005 yılında dünyanın en büyük 3' üncü elma üreten ülkesi konumuna gelmiştir.

Elma, dekar alandan alınan ürünün fazlalığı, bol çeşitli olması, soğuk iklimlere dayanıklılığı ve sanayide çok faklı şekillerde değerlendirilebilmesi bakımından önemli bir meyvedir. Bu meyve özellikle dekar alandan yüksek gıda tedarik edilebilmesi açısından önümüzdeki dönemlerde de önemli olacaktır.

Ayrıca elma, hasat sırasında düşük işgücü ihtiyacı, kolay tüketimi sebebi ile de önemlidir.

Her ne kadar ülkemizde son yıllarda kiraz, nar gibi meyvelerin üretimi elmadan daha karlı görünse de elma üretimi hem dünya hem Türkiye için önemini korumaktadır.

Türkiye elma üretim miktarları açısından başarılı konumdadır.

Elma üretiminde şu konulara dikkat edilmelidir:

1) Tüketicilerin talep ettiği yeni, lezzetli ve raf ömrü uzun çeşitler üretmek

2) Gıda güvenliği ilkelerine dikkat ederek organik veya iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun sertifikalı üretim yapmak

3) Pazarlamada iç piyasanın yanında dış piyasa koşullarını da değerlendirilmeye çalışılmak

4) Elmayı; elma kurusu, elma püresi, elma suyu, elma nektarı gibi ürünlere dönüştürüp pazarlama olanaklarını da düşünmek.

En derin saygılarımla,

Hakan Ozan Erzincanlı
Ziraat Yüksek Mühendisi
www.tarimsal.com
 

 

anasayfa