03 Şubat 2013

KUTADGU BİLİG YAŞAM SİSTEMİ


Bitkisel Üretim ve Yaşam Alanı Oluşturma

Yediklerinin çekirdeklerini biriktir. Doğadaki kısa boylu yerel bitkilerden kullanmak istediklerinin de TOHUMLARINI BİRİKTİR.

Araziye büyük kepçe ile birbirine çapraz, bir ile üç metrekare arası büyük çukurlar AÇ. (İstersen göletler, göller ve tepeler-dağlar yapabilir veya mevcut göl-dağı tasarımınla birleştirebilirsin. Su kaynakları arası akışlar ile akarsular güzel olur.)

Çıkan topraktan tümsekler yap. Tümsekler birbiri ile birleşecek şekilde YOLLAR KÖPRÜLER YAP. (Çimento yok. ENDÜSTRİ/FABRİKA ürünü YOK. Sadece bölgende toplayıp kendi veya yardımcı hayvanının gücü ile getirebildiğin maddeler.)

Çukurlara yediğin çekirdekler, tümseklere arazinin yakınından topladığın ot ve çalıların tohumlarını EK. Çevrede olan yerel tohumların yanı sıra karabiber, kahve, sumak, susam, maydanoz gibi sevdiğin bitkilerin tohumlarını da ekebilirsin)

Araziyi kendi haline bırak.

3 yıl içerisinde her şey üretecek bu arazi yıl boyu. Dolaşırken gıda, giysi TOPLA, KIRK.

Hayvancılık

ÇUKUR BAŞINA anlamı: her bir çukur/tümsek için, her bir çukur veya tümsek alanı için, her 4 metrekare için

ÇEKİRDEK: İnsan

ARTI: Atlar ve domuzlar da dahil geviş getiren hayvanlar (koyun, keçi, inek, manda vb.)

EKSİ: Tek mideli hayvanlar (kanatlılar, tavşan, balık fare, yılan vb.)

NÖTR 1: Böcekler (arı, ipekböceği, akrep, tuta absoluta)

NÖTR 2: Fotosentez yapmayan tek hücreli ve mantarlar (maya, alg, mantar)

NÖTR 3: Fotosentez yapan tek hücreliler ve bitkiler

diye adlandırılacak gruplar için çukur başı sayılarının bazı özellikleri vardır.

HABİTAT TASARIMI

Çukur başı 2 kanatlı ve 150 çukur başına 1-2 küçükbaş hayvan 300 çukur başına 1 yerli/küçük büyükbaş hayvan, bu 3 yılın sonunda kendileri YETERLİ gıdayı bulacaktır.

Çukur başı 2 eksi (kanatlı) ve 300 çukur başı bir artı (yerel büyükbaş) aynı alanı birbirini destekleyerek KULLANIR.

Ancak 300 çukur başı bir artı (yerel büyükbaş) ve bir artı daha (2 adet yerel küçükbaş) olamaz. Artı eksi AYNI ALANI KULLANABİLİR.

Nötr eleman büyük çeşitlilikle bulunmalıdır. Artılar, eksiler ve diğer nötrlerin alanda bulunsa da bulunmasa da ortamda yer almalarında SORUN YOKTUR, mevcut olmaları sağlıklıdır.

ÇUKUR ALANI: Yaklaşık 4 metrekare

İnsan-hayvan kullanımı için SU, en az 4 çukur alanı büyüklükte (ve gerekirse derinlikte) alanlar ile ELDE EDİLİR.

BİRİM:

1 mg = 100.000.000 birim = 1 ikim

1 g = Yüz milyar birim (100.000.000.000) = 1 üçüm

1 kg = 100.000.000.000.000 birim = 1 dördüm

1 ton = 100.000.000.000.000.000 birim = 1 beşim

1 m3 = 1000 kg = 100.000.000.000.000 birim

1 g = 100.000.000.000 birim

1 mg = 1 ml = 100.000.000 birim

1 mikrogram = 100.000 birim

1 ng (nanogram) = 100 birim

HER ÇUKUR BAŞI 20.000 BİRİM NÖTR.

Bir böcek ortalama 300 mg (ortalama bal arısı ağırlığı)

300 mg = 1 metrekarede 1000 otsu bitki alanı/böcek

Birimlerin kullanılışı

1 çukur 4000 x 300 mg = 1.200.000 mg = 1.200 g = 1,2 kg

Artı eksi ve nötr stok kapasitesi: çukur başına 1,2 kg

Stok kapasitesi

Belirli bir alanın canlı materyal taşıma kapasitesidir. % 10 - 100 olası taşıma kapasiteleri arasından bu hesaplama için % 50 belirlenmiştir.

Önemli: Yani bu hesaplamalar ile belirtilen aynı alanda 2 kat fazla kütlede çekirdek, eksi, artı ve nötrler bulunabileceği gibi 1/5 oranında hatta daha az da olabilir.

Sistem kontrol kriteri: Bir alanda bahsedilen taşıma kapasitelerinden 1/5 oranı az kütlede canlı var ise sistem verimsizdir ve sürdürülebilir değildir. YANLIŞI DÜZELTİN

1680 metrekareye uygun stok (420 çukur-tümsek birim alanı, çukur alanı olarak kısaltılmıştır)

hesaplama:

ÇEKİRDEK >> 2-3 birey (insan) : 70 kg' lik çekirdek için 70 / 1,2 = 60 çukur alanı = 640 metrekare = 182 kg çekirdek

Artı >> 1 inek: 500 kg' lık artı için (ortalama 1 birey)  = 500 / 1,2 = 420 çukur alanı = 1.680 metrekare

Eksi >> 504 minik baş: 420 çukur x 1,2 kg' lık eksi = 504 eksi (örneğin 300 tavuk/ördek, 100 tavşan, 100-200 Gine domuzu)

Nötr 1 >> 16 arı kovanı ve 48 paket ipek böceği tohumu: Alanın yarısı olan 210 çukur alanı için 4000 arıdan, 50.000 arı nüfuslu 1 arı kovanı için 13 çukur >> 210/13= 16 ve her çukur alanına 4000 yumurtadan (bir paket ipekböceği tohumu 10.000 yumurta) 10.000/4.000= 2,5 çukur alanına bir paket tohum >> 120/2,5 = 48

Nötr 2 >> Fotosentez yapmayan tek hücreli ve mantarlar (maya, alg, mantar)

0,5 m = 5 kg mantar

4 metrekare = 1 çukur alanı = 40 kg mantar vb

Tohumlamaya gerek yoktur. Çekirdek etrafında artı-eksi dönüşü sağlıklı olursa uygun kapasitede var olur.

Nötr 3 >> Fotosentez yapan tek hücreliler ve bitkiler

Yukarıdaki bitkisel üretim tohumlama yöntemi ile başlar. Çekirdek etrafında artı-eksi dönüşü sağlıklı olursa uygun kapasitede var olur.

ÖZET (Habitat tasarımı):

YANİ 1680 metrekare alanda 2-3 insan, 1 inek, 300 tavuk/ördek, 100 tavşan, 100-200 Gine domuzu, 16 arı kovanı ve 48 adet ipek böceği tohumu, 40 kg fotosentez yapmayan tek hücreli ve mantar, xxx* kg fotosentez yapan tek hücreliler ve bitkiler  sürdürülebilir şekilde yaşar.

* Nötr 3' ün kapasitesi tohum dikiminden itibaren zaman ile sıfırdan sonsuza doğru artacaktır Bitkiler üçüncü boyutu kullandıkça yani diklemesine büyüdükçe çukur alanı stok taşıma kapasiteleri artar, alanın nötr 2 - nötr 1 - eksi - artı ve çekirdek taşıma kapasitesi artar. Yukarıdaki kapasite varsayımları Dünya' nın 2000' li yılları başlarındaki Anadolu' nun Akdeniz Bölgesindeki ortalama durum sabitliği esas alınarak verilmiştir)

Maddi İhtiyaçlar

Araziyi cemreler düşerken ipek böceği (nötr) tohumu İLE TOHUMLA. Araziden ipek TOPLA, EĞİR, KULLAN. Koyunlardan YÜN KIRK. Kumaş yap, giysi YAP.

Diğer TÜM GEREÇLER taş, odun ve midye kabuğu benzeri doğal materyalden (canlılara acı vermeden olmak şartıyla) ÜRETİLİR. Çukur kazıldığında çıkan MİNERAL de kullanılarak METAL gibi şeyler üretime konu hammadde olabilir.

Arazideki mineral (toprak gibi açıkta olanları veya çukur kazarken çıkanlar) ve nötrlerden BOYA TÜRET. Mekanları ve giysileri BOYA.

ÇIKTILARI (İNSAN DIŞKISI ve İDRARI dahil) doğrudan veya kompostlanmış (biyogaz da üretilebilir) olara uzaklardaki çukurlara, tercihen arazinin daha yükseğindeki çukurlara DÖK.

Yaşam Şekli

Hayvanlar ile ilgilenen olmalı, bu sebeple 4 aileli-birimli evler bitişik olabilir. Böylece 3 kişi gitse bile 1 kişi/aile hayvanlarla ilgilenecektir. Bu 4 hane toplam nüfusu 10-15 olmalıdır. Çeşitli yaş durum, kültür ve cinsiyetten olmaları UYGUN OLUR. 0-15 çekirdek 8.000 - 10.000 metrekare alanda istedikleri gibi yerleşebilirler. Hiç çekirdek olmasa da tasarımı yapılmış bu alan bir KLANdır. Klanlar arası GÖÇ ve MİSAFİRLİK teşvik edilir. Klan üyeleri haberleşir, buluşur, toplaşır, dans eder, cambazlık yapar, gönüllü kısıtlama ve bilişsel deneyimlerini PAYLAŞIR.

Yönetim

Doğru tasarım yapıldıktan sonra yönetimi tasarım yapar. Demokrasi, aristokrasiye dönüşmez. Her birim arası sınırlar vardır ancak geçiş zor değildir. İletişim, anlaşım, paylaşım büyüyerek artar ve azalır.
 

Tasarım Örnekleri

Araziler aşağıdaki iki boyutlu tariflerdeki gibi çukur tümsek ve üçüncü boyut için çok katmanlı olarak tasarlanabilir:

Örnek 1: ÇARK. Dış kısımdaki ana çember yoktur. Diğer çarklar bu çarkı döndürür gibi etrafa yerleştirilebilir.

Örnek 2: ENGİNAR

Örnek 3: KAR TANESİ (Tüm bölgeye farklı kar tanesi kristalleri ile kar yağışı görüntüsü yapılabilir. Göl kenarı yağmış, birikmiş kar olabilir.)

Örnek 4: DENİZ ANASI. Tüm bölge bir deniz ekosistemini canlandırarak tasarlanabilir.Uzaydan bakış ile yapılan ön tasarımların güzel ve sağlıklı bir su ekosistemindekine benzer olması gerekir. Aksi halde sistem iyi çalışamaz.

Diğer

CAMBAZLIK, DANS ve sistemin sunduklarından kendini GÖNÜLLÜ KISITLAMA uygulamaları (DURUM/TAVIR DEĞİŞİKLİĞİ sağlayacak SÜRE az yemek, tek çeşitli yemek, cinselliğe ara vermek) sistemin SAĞLIKLI kalmasını sağlar.

MÜZİK, RİTM, RESİM ve İLHAM daim olmalıdır.

İşleyiş Kontrolü

Sistem, tüm VARLIKların ACI ve EZİYET çekmemesi TEMELİ üzerine kuruludur. Herhangi bir zaman, herhangi bir mekanda herhangi bir varlık acı ve eziyet çekiyorsa sistem ÇALIŞMIYOR demektir. Kontrol edip YANLIŞI DÜZELTİN.

Sevgi ve saygılarımla

HOE

Kutadgu Bilig Video Anlatımlar (Anlatıcı: Hakan Ozan Erzincanlı)

1) Kutadgu Bilig Giriş - Temel Felsefe (24 dakika)

http://www.youtube.com/watch?v=2vTivP16DrA

 

Bu makalenin orijinali www.tarimsal.com adresinde yayınlanmaktadır. Makaleyi, kaynak ve yazar belirtmek şartı ile istediğiniz yayın organında sınırsız olarak yayınlayabilirsiniz.

 

 

anasayfa