tar-get Tarım Teknolojileri gururla sunar...

 

 

ORGANİK TARIMDA EN ZOR PROJELENDİRİLEN ÜRETİMLERDEN BİRİ:
 

ORGANİK TAVUK YUMURTASI ÜRETİM PROJESİ
-50 DEKAR-

Proje hakkında:

1- Hazırlayan Kişi ve Hazırlama Süreci: Bu proje,  ilk taslak olarak 2005 yılında Çatalca ekolojik Kalkınma Derneği için basit olarak hazırlanmıştır. Daha sonra 2006 yılında proje bir yatırımcı tarafından uygulanmıştır. Projenin en gelişmiş hali 2008 yılının ilk 3 ayında Zir. Yük. Müh. H. Ozan Erzincanlı tarafından (H. Ozan Erzincanlı kimdir öğrenmek için tıklayınız) 3 aylık bir çalışmanın ürünü olarak oluşturulmuştur.

2- Sayfa Sayısı: Projemiz, toplam 55 sayfadır.

3- Ek Bilgiler: Projenin içerisinde bir çok girdiyi nereden temin edebileceğinizi açıklayan bilgiler bulunmaktadır.

4- Proje Formatı:

Projemiz Adobe Acrobat Reader formatında olup istendiğinde kolayca çıktı alınabilir. Büyüklüğü 1.6 Mb olup havale yapmanızın ardından bize bilgilerinizi gönderdiğiniz e-mail adresinize gönderilecektir.

Bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader programı yok ise bu adresten nasıl yükleneceğini öğrenebilirsiniz: http://www.eticaretokulu.com/articles/pdfreaderindirme.asp

5- Projemizin İçeriği:

I-BOLUM

1-PROJENİN ÖZETİ
2-PROJENİN GEREKÇESİ
3- PROJENİN AMACI
4- UYGULAMA ALANI
5- PROJE İLKELERİ

II-BÖLÜM

1- PLANLAMA VE UYGULAMA

1.1- 50 Dekar (50.000 m2) Arazide Yumurta Tavuğu Üretimi Planlama
1.1.1- Elden Besleme
1.1.1.1- Tavuk Başına Günlük Elden Verilecek Yem Miktarı
1.1.1.2- Tavuklara Elden Verilecek Yem Çeşitleri
1.1.1.3- Elden Besleme Yem Oranları
1.1.1.4- Elden Besleme İçin Gerekli Yem Miktarı
1.1.1.4.1- Elden Besleme İçin Gerekli Soya Miktarı
1.1.1.4.2- Elden Besleme İçin Gerekli Soya Yetiştirme Alanı
1.1.1.4.3- Elden Besleme İçin Gerekli Mısır Miktarı
1.1.1.4.4- Elden Besleme İçin Gerekli Mısır Yetiştirme Alanı
1.1.1.5- Tavuklara Verilebilecek Alternatif Yem Çeşitleri ve Kullanımı
1.1.1.5.1- Mısır Yerine Verilebilecek Yemler
1.1.1.5.2- Soya Yerine Verilebilecek Yemler
1.1.2- Yem Bitkisi Üretimi ve Tavuk Merası
1.1.2.1- Organik Yeşil Yem Üretimi
1.1.2.1.1- Soya Hasatından Sonra Soya Üretim Alanında Organik Yeşil Yem Üretimi ve Hayvanlara Verilmesi
1.1.2.1.2- Mısır Hasatından Sonra Mısır Üretim Alanında Organik Yeşil Yem Üretimi ve Hayvanlara Verilmesi
1.1.2.1.3- Tavukların Gezinti Yerinde, Meyve Ağaçlarının Altında Organik Yeşil Yem Üretimi ve Hayvanlara Verilmesi
1.1.2.2- Organik Tane Yem Üretimi
1.1.2.2.1- Organik Mısır Üretimi
1.1.2.2.2- Organik Soya Üretimi
1.1.2.2.3- Organik Bitkisel Üretimde Verimi Süreğen Şekilde Arttırma Yöntemi
1.1.2.2.4- Kompost Üretimi ve Gübreleme
1.1.2.2.5- Üretim Alanlarının Planlanması, Münavebe
1.1.3- Meyve Bahçesi
1.1.3.1- Ağaç Çeşit Seçimi
1.1.3.2- Dikim Sıklığı ve Yerleşim
1.1.4- Kümes Planlanması, Yetiştiricilik
1.1.4.1- Kullanılacak Tavuk Irkları ve Verimleri
1.1.4.1.1- Gerze Hacıkadın Horozu
1.1.4.1.2- Denizli Horozu
1.1.4.1.3- Sürü Oluşturma, Genetik Verim Kontrollü Üretim, Seleksiyon, Üretim İşleyişi
1.1.4.1.3.1- Sürü Oluşturma
1.1.4.1.3.2- Genetik Verim Kontrollü Üretim
1.1.4.1.3.3- Seleksiyon
1.1.4.1.3.4- Hastalıklardan Korunma ve Karantina Kümesi
1.1.4.1.3.5- Üretim İşleyişi
1.1.4.2- Kümesler (çizimler)
1.1.4.2.1- Kümes A
1.1.4.2.2- Kümes B
1.1.4.2.3- Kümes C
1.1.4.3- Besleme
1.1.4.3.1- Elden yemleme
1.1.4.3.1.1- Dane Yem
1.1.4.3.1.2- Yonca, Fiğ ve Diğer Otlar ile Elden Besleme
1.1.4.3.2- Otlama ve Doğal Tohumlama
1.1.4.4- Yumurta Toplama ve Sevkıyat
1.1.5- Damlama Sulama
1.1.6- Çitler ve Sürü Yönetimi
1.1.6.1- Bitkisel Üretim Alanı
1.1.6.2- Tavuk Yaşam Alanı İçerisindeki Çitler
1.1.7- İşleyiş Planlaması
1.1.7.1- Birinci Yıl
1.1.7.2- İkinci Yıl

2- ORGANIK TARIM BELGESI
3- ÜRÜN DEĞERLENDİRME

III- BÖLÜM

1- PROJE GİDERLERİ
1.1- Temel Kuruluş Giderleri
1.2- Yıllık Sabit Masraflar
2- PROJE GELİRLERİ
3- ON YILLIK GELİR GİDER PROJEKSİYONU
4- SONUÇ VE YORUM

ÇİZİMLER LİSTESİ

Çizim 1: Mısır ekim şekli ve sıklığı önerisi
Çizim 2: 50 dekar tarımsal üretim alanının kuşbakışı genel krokisi
Çizim 3: 50 dekar tarımsal üretim alanında mısır ve soya parsellerinin kuşbakışı genel görünümü
Çizim 4: 5 dekar tavuk yaşam alanının kuşbakışı genel krokisi
Çizim 5: Meyve ağaçları dikim sıklığı ve kümes başına tavuk yaşam alanı kuşbakışı detay
Çizim 6: Tavuk yaşam alanı Mart-Nisan
Çizim 7: Tavuk yaşam alanı Mayıs-Haziran
Çizim 8: Tavuk yaşam alanı Temmuz-Ağustos
Çizim 9: Tavuk yaşam alanı Eylül-Ekim
Çizim 10: Tavuk yaşam alanı Kasım-Aralık
Çizim 11: Kümes A perspektif görünüş
Çizim 12: Kümes A tam kesit
Çizim 13: Kümes A yan kesit
Çizim 14: Kümes A tam kesit 2
Çizim 15: Kümes B perspektif görünüş
Çizim 16: Kümes B tam kesit
Çizim 17: Kümes B yan kesit
Çizim 18: Kümes B yan kesit 2
Çizim 19: Kümes B yan kesit 3
Çizim 20: Kümes C taban planı
Çizim 21: Kümes C ön görünüş
Çizim 22: Kümes C ön kesit ve yan kesit
Çizim 23: Otlatma, doğal tohumlama uygulaması üstten görünüş
Çizim 24: Otlatma, doğal tohumlama uygulaması yandan görünüş
Çizim 25: Meyve ağaçlarına damlama sulama uygulaması
Çizim 26: Bitkisel üretim alanı çevresi ve tavuk yaşam alanı içindeki çitler

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Gerze Hacıkadın Horozu’ nun tescil edilmiş özellikleri
Tablo 2: Denizli Horozu’ nun tescil edilmiş özellikleri
Tablo 3: Üretim işleyiş zamanlaması
Tablo 4: Birinci yıl işleyiş planlaması
Tablo 5: İkinci yıl işleyiş planlaması
Tablo 6: Temel kuruluş giderleri
Tablo 7: Yıllık sabit masraflar
Tablo 8: Proje gelirleri
Tablo 9: On Yıllık Gelir Gider Projeksiyonu

RESİMLER LİSTESİ

Resim 1: Mısır tarlasında damlama sulama

6- Bilgilerin Geçerliliği:

Proje oluşturulurken kullanılan bilgiler, bir çok kalem için özel araştırma yapılarak mevcut sektör temsilcilerinden mülakat ile alınmıştır. Bir çok bilgi ise projenin doğası gereği projeyi oluşturan uzmanın deneyimleri ile tahminlenip, hesaplanarak konulmuştur.

7- Projenin Hakları:

Proje, satın alınan kişi tarafından çıktı alınabilir ve uygulamaya geçmek, fiyat araştırması yapmak ve araştırmalarını geliştirmek amaçlı sınırsız kullanılabilir.

Proje H. Ozan Erzincanlı tarafından oluşturulmuş, tar-get Tarım Teknolojileri tarafından tescil edilmiştir. İzinsiz kopyalanamaz, dağıtılamaz, paylaşılamaz.

8- Proje Alımı Sonrası Hizmetler:

Projeyi aldıktan sonra proje hakkında e-posta ve telefon yolu ile proje içeriğine dair sorularınızı sınırsız şekilde sorabilirsiniz. Yanıtlar bizzat projenin oluşturucusu tarafından verilecektir.

Ayrıca uygulama aşamasında uzmanımızdan danışmanlık talep edebilir, proje boyutu olan 50 dekar harici veya proje tanımlarının dışındaki durumlara uygun olacak şekilde adaptasyonu talep edebilirsiniz. Proje giderlerinde projeyi oluşturan uzmanımızdan alacağınız danışmanlık hizmeti de mevcuttur. Projeyi uygulamaya geçirirken danışmanın 2 ayda bir, toplam yılda 6 kez gelip projeyi denetlemesi ve destek vermesi önerilmektedir. Danışmanlık ücretlerimizi görmek ve danışmanlık talep etmek için lütfen tıklayınız.

9- Projenin Kullanımı:

Proje, satın alınan kişi tarafından çıktı alınabilir ve uygulamaya geçmek, fiyat araştırması yapmak ve araştırmalarını geliştirmek amaçlı sınırsız kullanılabilir.

Ayrıca danışmanlar, uzmanlar, inşaat firmaları; müşterilerini bilgilendirmek, fiyat teklifi vermek, serbest rekabet içerisinde zayıf kalmamak amacı ile fizibilitedeki bilgileri kullanabilirler.

Bu kullanım sırasında projenin tamamı, 3. kişilere gönderilemez.

Diğer hususlar:

10- Projemiz, konu hakkında hemen her detayı içeren bir kaynaktır.

11- Projemiz, konu hakkında kafanızdaki tüm soruları yanıtlayacak biçimde oluşturulmuştur.

12- tar-get olarak projelerimiz ülkemizde hatta dünya çapında çok talep görmekte ve oluşturulduktan sonra büyük bir hızla dağıtılmaktadır. Bu proje de diğerleri gibi yoğun talep görmektedir.

13- Projeniz e-posta ile gönderilecektir.

E-posta ile olan taleplerinizde projeniz, ödemenin bize ulaşmasından itibaren en çok 3 iş günü içerisinde size ulaşacaktır.

14- Projenizin anlaşılması oldukça kolay, kalem kalem ayrılmış olması dolayısı ile kullanmaya oldukça elverişli yapıdadır.

15- Söz konusu proje sadece tar-get Tarım Teknolojileri Firmasından, www.tarimsal.com web sitesinden temin edilebilir.

16- Müşterilerimize fizibilitemiz güncellendikçe güncel formatları indirimli olarak vermekteyiz.

17- Bu proje ile, sadece işin uzmanı olan kişilerin bildiği özel bilgilere sahip olursunuz.

18- Bu proje, en az 3-6 ay sürebilecek yatırım öncesi bilgi toplama süresini en çok 1 aya indirir. Araziyi aldıktan hemen sonra uygulamaya geçme olanağı sağlar.

19- Projeye ödediğiniz ücret, projenin olması gereken değerinin çok altındadır.

20- Projedeki verileri anlamak için özel uzmanlığa gerek yoktur. Ancak projenin ekonomi ve tarım uzmanları ile ayrıca değerlendirilmesi ve uygulama sırasında özellikle zirai danışmanlık hizmeti alınması tavsiye edilir.

21- Projeyi alan müşterilerimizin dilerler ise web siteleri projeye eklenmektedir.

22- Projemiz, üretime başladıktan sonra da kullanabileceğiniz değerli bir referanstır.

23- tar-get Tarım Teknolojileri 2003 yılından beri internetten CD, fizibilite, proje satmaktadır. Bu satışların hiç birinden ödenen ücret karşılığında ürün gönderilmemesi söz konusu olmamıştır. Ürününüz ödemenizin ardından taahhüt ettiğimiz sürede mutlaka gönderilecektir.

24- Projemiz organik yumurta değil, organik tavuk eti, organik meyve, organik mısır ve soya üretimini de içermektedir. Organik yumurta ana odak noktası ve temel üretim konusudur.

25- Eğer tarım ve benzeri konularda bir bilgi kütüphanesi oluşturuyorsanız, bu proje kütüphanenizde bulunması gereken en önemli kaynaklardan biri olacaktır.

 

Proje Hakan Ozan Erzincanlı tarafından oluşturulmuştur. tarimsal.com@gmail.com e-posta adresine yazarak kendisine ulaşabilirsiniz.

Lütfen aşağıdaki hesap numaralarına parayı yatırdıktan sonra  tarimsal.com@gmail.com mail adresine; isminiz, açık adresiniz, telefonunuzu ve mail adresinizi bildiren bir mail atınız. Makbuz kargo ile ayrıca gönderilecektir. Bu amaçla vergi dairesi ve numarasını bildiriniz.

Talebiniz bize ulaştıktan en geç 7 gün içinde ürününüzü alacaksınız.

Önemli Not:   Ücreti karşılığında alacağınız "Organik Tavuk Yumurtası Üretim Projesi" isimli fikir ürününün hakları, üreticisi Hakan Ozan Erzincanlı tarafından korunmuştur. İzinsiz yayınlanamaz, dağıtılamaz, paylaşılamaz.

Ücretin yatırılacağı hesap numaraları aşağıdadır.

 

Saygı ve sevgilerimizle,
tar-get Danışmanlık&Ar-Ge Timi

 

Siparişi vermek için şu adımları uygulayınız:

1- Almak istediğiniz ürünün ücretini aşağıdaki banka hesabımıza yatırınız.

Banka Hesap numaramız:

Ziraat Bankası

Antalya / Kaş Şubesi
Hakan Ozan Erzincanlı
Şube kodu: 283
Hesap no: 6972171 5002

IBAN: TR21 0001 0002 8306 9721 7150 02

İ

Ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için burayı tıklayınız

2- tarimsal.com@gmail.com  mail adresimize ürün ücretini yatırdığınızı belirten bir e-posta (e-mail) gönderiniz.

3- Mail içerisinde MUTLAKA şu bilgileri veriniz:

- Ücreti hangi hesaba yatırdığınız
- Hangi üründen kaç adet istediğiniz
- Adınız Soyadınız
- Açık Adresiniz
- Telefon Numaranız

Bu bilgileri tam vermediğiniz zaman gönderide aksilikler olabilmektedir.

Mail adresimiz: tarimsal.com@gmail.com

CD' lerimizi İstanbul (Beyoğlu) ve Kayseri' deki bayilerimizden elden alma imkanınız mevcuttur. Bu amaçla lütfen bize telefon ile ulaşıp konuyu sorunuz. Telefonlarımız için burayı tıklayın

Yukarıda açıklanmayan ancak aklınıza takılan konuları tarimsal.com@gmail.com e-posta adresimize yazarak sorabilirsiniz.

Lütfen dikkat !

Ücreti yatırdığınız halde ürünün elinize ulaşacağından şüphe duyuyorsanız, öncelikle belirtmek isteriz ki 2003 yılı başından beri ürünlerimiz firmamız ve bayilerimiz tarafından dağıtılmakta; en ufak sorunlarda acil müdahale edilerek mutlak müşteri memnuniyeti sağlanmaya çalışılmaktadır.

En güvenli ve rahat alış-veriş, en yüksek memnuniyeti sağlamış olmak dileği ile...


tar-get Danışmanlık & Ar-Ge Timi

 

Yukarıda açıklanmayan

ancak aklınıza takılan konuları

tarimsal.com@gmail.com

e-posta adresimize yazarak sorabilirsiniz.

 

replica hermes handbags, celine handbags replica, louis vuitton outlet online, outlet canada goose, cheap canada goose jackets Canada Goose Sale ealatorre louis vuitton outlet store online bags Moncler Outlet Store prada 2015 woolrich moncler pas cher barcelone hermes replica bag celine outlet prada handbags canada goose parka cheap celine mini luggage tote canada goose jacket cheap prada handbags hermes women wallet trong>Canada Goose sale outlet